सुगरणीचा खोपा (sugaranicha Khopa) – Bahinabai Chaudhari

‘अरे संसार संसार’ ही कविता बहिनाबाई चौधरी यांनी रचलेल्या कविते मधुल काही निवडक सर्वोत्कृष्ट कविते मधील एक आहे. प्रस्तुत कविता बहिणाबाईंच्या “बहिणाबाई चौधरी यांच्या कविता” या कविता संग्रहातून घेतली आहे. एक गरीब कुटुंब आयुष्याच्या वळणावर विविध सुख दुःखाचा सामना करतो आणि हसत खेळत तो पूर्ण करतो हे या कवितेतून कवीने मांडले आहे. जीवन म्हणजे काय असतं, आणि जीवन कसे जगावे हे या कवितेतून कवी सांगण्याचा प्रयत्न करतात.

कवी • (1912 - 1999)

सुगरणीचा खोपा

अरे खोप्यामधी खोपा
सुगरणीचा चांगला

देखा पिलासाठी तिनं
झोका झाडाले टांगला ||१||

पिलं निजली खोप्यात
जसा झुलता बंगला
तिचा पिलामध्ये जीव
जीव झाडाले टांगला ||२||

खोपा इनला इनला
जसा गिलक्याचा कोसा
पाखराची कारागिरी
जरा देख रे माणसा ||३||

तिची उलीशीच चोच
तेच दात, तेच ओठ
तुला देले रे देवान
दोन हात दहा बोटं ||४||

Image by wirestock on Freepik

शब्दार्थ :

कर्दमलेले : भिजलेले     कारभारणी : पत्नी      गंगामाई (noun) : गंगा नदी / नदी
Scroll to Top